bemiddeling

Bemiddeling
voor particulieren

Een conflict kan uitzichtloos lijken, maar dat hoeft het niet te zijn. Met de bijstand van een bemiddelaar kan een overeenkomst bereikt worden in wat voorheen onverenigbaar leek. Meerzijdige partijdigheid is essentieel, we helpen zowel jou als de tegenpartij het gesprek aan te gaan. We focussen daarbij niet op wat de twee partijen scheidt, maar op wat hen bindt.

Patrick Deconinck, zaakvoerder van Comme Promis, is erkend bemiddelaar. Met deze erkenning van de Federale Bemiddelingscommissie gaat een permanente vorming gepaard. Comme Promis beschikt dus over de meest actuele kennis en vaardigheden om een conflict succesvol te begeleiden.

Comme Promis kan ook jou helpen bij:

  • financiële geschillen (erfenissen, giften,…)
  • burgerlijke geschillen (burenruzies,…)
  • geschillen nav aankopen
quote

“Bemiddeling is niet gratis, maar het is wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een professionele bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zijn kosten factureren”

bron: vlaanderen.be

Samen tot een oplossing komen met Comme Promis

consulting

Samen komen we er

Bemiddeling is een proces wat samen moeten aangepakt worden. Enkel wanneer alle partijen bereid zijn om te praten, kan er succes geboekt worden. Comme Promis schuift als objectieve partij mee aan tafel en begeleidt het gesprek. Als bemiddelaar waken we over een gezond en constructief gesprek. Iedereen moet zich uiteindelijk goed voelen.

De bemiddelaar kiest dus geen kant maar gaat vol voor de oplossing. Dit betekent ook dat beide partijen bereid moeten zijn om in bemiddeling te gaan. Elke partij heeft er baat bij om een oplossing te vinden buiten de rechtbank.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×