bemiddeling

Bemiddeling
voor bedrijven

Vroeg of laat komen bedrijven in een conflict terecht. Een conflict kan je uitvechten voor de rechtbank, maar de uitkomst is hoogst onzeker. Een proces levert enkel verliezers op.

Bij de bemiddeling tussen twee of meer partijen probeert Comme Promis om een handelsgeschil op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank. Voorwaarde is wel dat alle partijen de rol van Comme Promis als bemiddelaar erkennen.

Comme promis als bemiddelaar

  • velt geen oordeel
  • neemt geen beslissingen
  • begeleidt partijen naar een overeenkomst

consulting

Hoe ga je van start?

Allereerst moet het conflict in kaart worden gebracht. Research en voorbereidingswerk is dus noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Hierna volgt een bemiddelingssessie. Elke partij heeft er immers baat bij om het conflict onderling op te lossen. De prijs van de sessie(s) wordt gedeeld door alle partijen.

De uitspraak overlaten aan een derde, is immers jouw lot toevertrouwen aan een ander.

Tot een comme promis komen tijdens bemiddeling voor bedrijven

consulting

Beter voorkomen dan genezen

Comme Promis kan ook ingeschakeld worden om conflicten te vermijden. Contracten tussen twee partijen kunnen niet alles opvangen. Een eenvoudig voorbeeld: twee vennoten richten samen een onderneming op. Een boekhouder zal vennoten helpen bij de rationele en financiƫle beslissingen, maar focust zich niet op de menselijke kant van ondernemen. Comme Promis kan in dit verhaal de gids zijn. Goede afspraken maken goede vennoten.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×